Privacy Statement

U kunt erop rekenen dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en een duidelijk privacy statement. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Lees hier hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wie zijn we?

Boskoop Werkt is een merknaam van Stichting Greenport Regio Boskoop. Gevestigd te Hazerswoude Dorp Italiëlaan 1 en is verantwoordelijk voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerken wij persoonsgegevens van:

 • bezoekers van de website www.boskoopwerkt.nl
 • werkzoekenden
 • deelnemers aan onze activiteiten
 • gebruikers van de website met bedrijfsprofiel en vacatures

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van toestemming, overeenkomst of vanwege een gerechtvaardigd belang voor de volgende doelen:

 • Om onze website en onze dienstverlening te evalueren en te verbeteren
 • Communicatie over onze dienstverlening
 • Om uitvoering te geven aan onze dienstverlening

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Uw naam, adres, telefoonnummer(s) en email adres die u actief zelf verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
 • Bij werkzoekenden; CV, werkervaring, opleidingen, cursussen, motivatie, wensen ten aanzien van werk, referenties
 • Bij deelnemers aan onze activiteiten; gegevens over uw bedrijf of uw werkgever en uw functie
 • Bij zakelijke relaties; gegevens over uw bedrijf of uw werkgever en uw functie
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, bezoekersinformatie
 • en overige informatie op basis van onze communicatie met u of uw bedrijf.  

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen uit te voeren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar na afloop van enig recht of aanspraak, tenzij op grond van de wet een afwijkende bewaartermijn van toepassing is. Als wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij deze gegevens:

Werkzoekenden:

Wij bewaren uw gegevens 5 jaar nadat u voor het laatst op de website bent geweest of contact met ons heeft gezocht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kasgroeit) tussen zit.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

 • Wanneer u via ons solliciteert verstrekken we uw persoonsgegevens, zoals uw CV en uw motivatie aan de betrokken werkgever.
 • Wanneer u een vacature op onze website plaatst kunnen we uw persoonsgegevens, zoals naam, email en telefoonnummer, verstrekken aan werkzoekenden.

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partiun, behalve wanneer dat nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens ontvangen hebben.

Met bedrijven die in onze opdracht toegang tot uw gegevens hebben, zoals de leverancier van onze ICT systemen, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken op onze website alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op een computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.   

Wat zijn u rechten?

U hebt op basis van de AVG het recht om een verzoek in te dienen voor;

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
 • correctie van u persoonsgegevens
 • verwijdering van u persoonsgegevens
 • intrekken van de toestemming voor gegevensverwerking
 • bezwaar maken tegen de verwerking
 • overdracht van u gegevens.

Indien u een account op onze website hebt, heb u inzage in een groot deel van de persoonsgegevens die we van u verwerken en kun u zelf ook een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw bedrijfsprofiel, indien van toepassing, of uw accountgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat u gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Heb u vragen of klachten?

Heb u vragen of een klacht over ons privacy statement of over het verwerken van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@boskoopwerkt.nl.

Als u vindt dat wij u klacht niet naar tevredenheid oplossen, dan kan u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring voorbehouden

Boskoop Werkt (Stichting Greenport Regio Boskoop) behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze verklaring is voor het laatst opgemaakt op 10 maart 2022.